Adalet Bakanlığı 2021’deki ıslahatları açıkladı

Adalet Bakanlığı 2021’deki ıslahatları açıkladı

İktidardan bir müddettir gelen ‘2021’de hukuk ve iktisatta reform’ telaffuzlarının akabinde bugün Adalet Bakanlığı’nda yapılan açıklamada 2021 İnsan Hakları Hareket Planı duyuruldu. Açıklamadan başlıklar şöyle:

YARGIDA ISLAHAT SÜRECEK: Adalet Bakanlığının yargı ıslahatı çerçevesinde 2021 yılında birçok yeniliğin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Yeni yılda İnsan Hakları Aksiyon Planı’nın ilan edilmesinden dijital dönüşüme kadar birçok başlıkta yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Yargı Islahatı Strateji Dokümanı kapsamında yeni düzenlemeleri hayata geçiren Adalet Bakanlığı, 2021’de de yargıda ıslahat çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda, yeni yılda yargı bağımsızlığı, yargı ve adalet hizmetlerinde performansın artırılması, hukuk eğitimi alanlarında yeni uygulamaların hayata geçirilmesi bekleniyor.

FERDÎ BİLGİLERİN KORUNMASI: Tüm paydaşlarla görüşülerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yüksek yargı organları, Avrupa Kurulu, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın kararları, raporları ve tavsiyeleri incelenerek hazırlık süreci yürütülen İnsan Hakları Aksiyon Planı kamuoyuna açıklanacak. Şahsî Dataların Korunması Kanunu, AB müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilecek, ahenkleştirme çalışmaları tamamlanacak. Makul müddette yargılanma hakkının ihlali konusundaki müracaatları incelemek ve gerekli kararları almak üzere tesirli bir sistem oluşturulacak.

HAKİM VE SAVCILARA YÖNELİK UYGULAMALAR: Adalet Bakanlığı, yeni yılda makul bir mesleksel kıdeme sahip hakim ve savcılar için coğrafik teminat getirmeyi planlıyor. Bilindiği üzere coğrafik teminat konusu Bakanlığın Yargı Islahatı Strateji Dokümanındaki amaçları ortasında bulunuyor. Ayrıyeten muhakkak misyonlara atanabilmek için de taban mesleksel kıdem kaideleri yine belirlenecek. Tekrar Yargıçlar ve Savcılar Kanunu’nda yer alan disiplin cezaları objektif ölçütlerle tekrar ele alınacak, hakim ve savcıların disiplin süreçlerindeki hakları genişletilecek. Yargıçların meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hakimi olarak ayrışmaları ve bu tarafta ihtisaslaşmaları sağlanması hedefleniyor. Yargı sistemine hakim ve savcı yardımcılığı kurumu kazandırılacak, kamuoyunda “istinaf” olarak bilinen bölge adliye ve bölge yönetim mahkemelerinde, İsimli Tıp Kurumunda gaye müddet uygulamasına geçilecek.

MAHKEMELERİNİN MİSYON AYRIMI YİNE BELİRLENECEK: Bünyesinde ceza hukuku, infaz hukuku, özel hukuk, yönetim hukuku ve mukayeseli hukuk üzere kısımların yer alacağı bir enstitü kurulması da Adalet Bakanlığının gündeminde yer alıyor. İsimli yardım sisteminin, kırılgan kümelerin gereksinimlerine hassas bir yapıya kavuşturulması sağlanması hedefleniyor. Asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemeleri ortasındaki vazife ayrımı, yine belirlenecek. Küçük ölçülü talep ve davaların kolaylaştırılmış ve süratli bir yargılama yordamıyla çözümlenmesi için düzenleme yapılacak. Çocuk teslimi ve çocukla şahsî bağ kurulması icra müdürlüklerinin vazifesi olmaktan çıkartılması ve bu sürecin harç alınmaksızın uzmanlar vasıtasıyla gerçekleştirilmesini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

HUKUK MEZUNLARI İSİMLİ KOLLUKTA İSTİHDAM EDİLECEK: Hukuk fakültesi mezunlarının istihdam edileceği noter yardımcılığı kuruluşu oluşturulacak. Soruşturmaların kalitesinin artırılması için hukuk fakültesi mezunları isimli kollukta muhakkak bir oranda istihdam edilmesi de ıslahat dokümanının amaçları ortasında yer alıyor. Hukuk fakültelerinde mevcut akademik takımların niceliği ve niteliğine ait temel prensipler yine belirlenecek. Müfredat, analitik düşünme kabiliyetini geliştirecek bir anlayışla yenilenecek.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI: Bu yıl içinde hayata geçirilen ve 405 mahkemede uygulanan avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara bulundukları yerlerden görüntü konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma’da kapsam genişletilecek, uygulama ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Ceza infaz kurumlarında dijital dönüşüm maksadı kapsamında, mahkumların yakınlarıyla manzaralı görüşmesi, elektronik dilekçe arzı üzere yeni uygulama modelleri üzerinde çalışmalara devam edilecek. Sincan Bayan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda pilot olarak uygulanan manzaralı görüşme, 2021’de ülke genelindeki cezaevlerinde yaygınlaştırılacak. Yeni Ankara Adliyesi’nin inşaatı başlatılacak. Ayrıyeten Ankara ve Rize’de bulunan işçi eğitim merkezlerine yenisi eklenecek, Yozgat İşçi Eğitim Merkezi faaliyete geçirilecek. İşçi eğitim merkezlerinin eğitim modülleri ve eğitim programları da güçlendirilecek, eğitim alan işçi sayısı artırılacak. (HABER MERKEZİ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell shell indir hacklink cialis fiyat viagra sipariş vigrande kamagra jel viagra fiyat hacklink cialis fiyat lidyabet slotbar grandpashabet